EIREEN

Praktijk voor uw welzijn

Kahuna Healing

Kahuna
betekent bewaarder van het geheim.

De  (Ka) Huna's staan bekend over hun grote kennis op gebied van de menselijke geest, paranormale vermogens en het kunnen genezen van lichamelijke en geestelijke problemen.

De Huna-priestersgaan er vanuit dat de Ziel van de mens uit drie delen bestaat, het lagere zelf, het midden zelf en het hogere zelf. Dat hogere zelf beschikt over enorme vermogens, die men goddelijk zou kunnen noemen. De Huna filosofie helpt je om in je dagelijkse leven de juiste keuzes te maken of beslissingen te nemen.

De wereld is zoals je denkt dat hij is!

(Ka) Huna’s zijn oorspronkelijk de genezers (sjamanen) van Hawaï. In allerlei tradities en geneeswijzen zijn de wijsheden van de Kahuna’s in verschillende vormen terug te vinden. Kahuna-healing is een combinatie van verschillende vormen van healing. Op die manier wordt de oorspronkelijke Kahuna-energie weer bijeengebracht, waardoor de kracht heel sterk is. De basis daarvoor is Reiki.

Tijdens een behandeling maak ik dan ook gebruik van verschillende heelwijzen waarin ik ben opgeleid. Kahuna healing gaat tot de kern van een probleem. Via allerlei invalshoeken wordt naar het probleem gekeken en daarna door de persoon zelf losgelaten. Afhankelijk van de situatie en van de persoon scheid ik de verschillende vormen van healing niet bewust, maar ga hierin intuïtief te werk.

Daardoor is iedere Kahuna-behandeling anders. Kahuna is ook de kracht van het positief denken. Het is verbazend hoeveel mensen zich richten op wat er niet goed gaat in plaats van wat er wel goed gaat in hun leven.
Het kan gebeuren dat je blijft hangen in een bepaalde (negatieve/sombere) denkwijze. Daarmee breng je ongemerkt je eigen energiepeil naar beneden. Door de handvatten die ik je mag aangeven kan je deze denkwijze doorbreken en het zelfgenezend mechanisme van je lichaam in werking stellen.
Bij mijn behandelingen heb ik altijd de intentie om iemand te helpen om zo snel mogelijk zelfstandig verder te laten gaan. Vanuit een hervonden balans kan je veel beter omgaan met datgene wat je doorgaans uit balans haalt.
Voor mij is Kahuna healing putten uit de bron van onvoorwaardelijke liefde.