EIREEN

Praktijk voor uw welzijn

Op pad met de Aartsengelen.

De Aartsengelen zijn boodschappers van de Bron aan de mensheid. Ze staan ons en de aarde bij in persoonlijke en spirituele groei. Deze engelen kunnen stoffelijke substanties binnendringen en zo aardekrachten transformeren. Zij zijn de beschermers van de mensheid tijdens het transformatieproces.

Tijdens deze workshop ontvang je Engelensymbolen, zodat je deze mag gebruiken in je persoonlijke ontwikkeling en of healings. Je leert de werking en hoe en wanneer je ze kan toepassen. Doordat je werkt met deze symbolen versterk je de energie.
De Engelen zullen je dankbaar zijn als je gebruik maakt van deze Healing symbolen, zodat zij op een dieper niveau hun werk kunnen doen.

Na deze workshop krijg je toestemming om deze symbolen te mogen doorgeven, maar alleen aan diegene die al meer ervaring hebben met  energiewerk.
Als je gebruik maakt van deze symbolen werk je op het 3e niveau/trilling in het lichaam.

1e niveau Usui Reiki, Tera Mai
2e niveau Karuna Reiki
3e niveau Engelen Symbolen
4e niveau 12 DNA strengen
5e niveau Magische web waar je in zit

Voor je persoonlijke ontwikkeling en/of als je nu op energetisch of spiritueel gebied als healer werkzaam bent, de engelen staan altijd tot je beschikking. Deze krachtige helpers uit de geestelijke wereld zijn lichtwezens die nog nooit in een fysiek lichaam zijn geweest, en ze zijn op een ander vlak werkzaam dan gidsen. Het is hun taak ons te herinneren aan Gods constante onvoorwaardelijke liefde.
Een oneindig aantal engelen staan op ieder moment voor ons klaar. Daarbij hebben we allemaal vanaf onze geboorte en tijdens ons hele leven één of meerdere beschermengelen bij ons. Deze engelen kunnen ons advies en wijsheid aanbieden, maar zullen nooit onze vrije wil doorkruisen. Engelen mogen zelfs niet ingrijpen of ons helpen als we daar niet om vragen. De enige uitzondering op deze wet van vrije wil doet zich voor wanneer we in levensgevaar zijn voordat ons "stervensuur" geslagen heeft. Alleen dan kan een engel ongevraagd ingrijpen. (engeltje op je schouder).
De engelen zouden graag willen dat we hun vaker om hulp vragen, want dienstbaar zijn is hun grootste vreugde.
Aartsengelen houden toezicht op de engelen die in grote groepen naar de aarde gaan.
Aartsengel Rafaël, wiens naam betekent "God geneest" , is nauw verbonden met lichtwerkers.
Rafaël helpt healers door hun raad en wijsheid in te fluisteren.
Rafaël houdt toezicht op je ontwikkeling als healer.